Samhälle och miljö

Ny studie: Kvinnor är mer osjälviska i arbetslivet

workplace 1245776 1280

Det är en stressig dag på arbetsplatsen och chefen måste ha hjälp med en arbetsuppgift som är tidskrävande men lätthanterlig, dock i förlängningen rätt obetydlig. I kort en uppgift som ingen egentligen vill utföra. När samma chef ska leta reda på någon frivillig i arbetsgruppen, är det då Fredrik eller Frida som räcker upp handen?

Enligt en ny studie är det mest sannolikt att Frida gör det. Kvinnor tar enligt samma studie på sig otacksamma arbetsuppgifter, som sällan varken uppskattas eller leder till befordringar, i högre utsträckning än män. De osjälviska val som kvinnorna väljer att göra på arbetsplatserna leder ofta till negativa konsekvenser vad gäller deras karriärer, då de på grund av deras snällhet varken syns eller hörs lika mycket som männen.

Några exempel på otacksamma arbetsuppgifter som nämns i studien är bland annat organiseringen av fester, uppbackning när sjuka kollegor måste täckas upp samt övrigt rutinarbete som ofta är långtråkigt men ändå måste bli utfört av någon.

Även om både männen och kvinnorna som undersöktes i studien inte var särskilt glada över att frivilligt utföra arbetsuppgifter de inte tyckte om, visade det sig att kvinnorna ställde upp 48% oftare än männen. Samma grupp blev även tillfrågade att göra mer otacksamma arbetsuppgifter i större utsträckning och tackade även ja till dessa förfrågningar betydligt oftare än männen.

Läs mer: Främlingar gillar dig mer än vad du tror.

Att snälla individer som ställer upp för gruppens bästa straffas genom att få utföra uppgifter som inte uppmärksammas beskrivs som problematiskt. De, i detta fallet främst kvinnor, riskerar i förlängningen att inte få visa upp hela sin potential. Därmed riskerar även organisationen gå miste om viktig kompetens som de varken får chans att upptäcka eller utveckla.

För att komma ifrån denna snedfördelning, som bevisligen existerar, bör mer otacksamma arbetsuppgifter delas ut och roteras mellan personalen, istället för att den snällaste och kanske mest försynte medarbetaren alltid gör det som ingen annan tycker är särskilt viktigt.

Lämna en kommentar