Samhälle och miljö

Vad är hållbarhet? (+ företag som är bra på det)

Vad ar hallbarhet egentligen
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Hållbarhet är ett begrepp som allt fler jobbar efter. Men vad är det, vilka delområden finns och vilka företag är bra på det? De frågorna och fler svarar vi på precis nu.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet, som även kallas för hållbar utveckling, är när man jobbar med att tillfredsställa dagens behov samtidigt som man ser till att kommande generationer kan få sina behov tillfredsställda.

Många tror att hållbarhet bara handlar om att man ska ta hand om miljön, men det finns en större bredd på begreppet än så. Hållbarhet har nämligen tre delområden som är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

De 3 delområdena inom hållbarhet

1. Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att man tar hand om miljön på ett sätt som gör att framtida generationer också kan ta tillvara på dess resurser.

Att uppfylla detta delområde är en förutsättning för att social och ekonomisk hållbarhet ska kunna uppstå.

Vanliga exempel på arbete inom ekologisk hållbarhet är att använda miljömärkta produkter när man tvättar, att köra med elbil istället för fossildrivna bilar, att återvinna mobiltelefoner efter de inte längre kan användas och att använda produkter så länge man kan istället för att köpa nytt.

2. Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om det individuella perspektivet, alltså främst om att man ska ha en rättvis lön och rättvisa arbetsvillkor.

För företag handlar detta mycket om att man ansvarar för alla led i försörjningskedjan. Så om en underleverantör till exempel har dåliga arbetsvillkor är det beställarens sak att se till att villkoren förbättras.

3. Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att man ska tjäna tillräckligt mycket pengar så man kan uppfylla den sociala och ekologiska delen av hållbarhetsbegreppet. Ett företag som inte tjänar pengar går under, och då blir det omöjligt att arbeta hållbart.

Idealt ska man tjäna mer pengar på att jobba hållbart, men för att det ska vara så i verkligheten krävs det att vi som kunder väljer miljövänliga märken även om de ibland kostar lite mer.

2 exempel på hållbara företag

1. Hello Fresh

Som Matkassekoll förtydligar på sin hemsida har Hello Fresh ett bra hållbarhetsarbete.

Viktiga delar av deras hållbarhetsarbete är att:

  • Bidra till mindre matsvinn tack vare att du som kund aldrig får mer mat än du behöver för att kunna tillaga recepten.
  • Bidra till en rättvis lön och en bra löneutveckling för sina anställda.
  • Bidra till mindre utsläpp tack vare en kort försörjningskedja.

Hello Fresh har en kort forsorjningskedja

2. Ikea

Ikea har en delsida om klimatmål där de bland annat förklarar hur de gör för att uppfylla de ekonomiska, ekologiska och sociala målen som alla ingår i begreppet hållbarhet.

För att ge några exempel satsar Ikea hårt på:

  • återvinning och hållbar produktframställning.
  • att vara inkluderande i sin personalstrategi.
  • att ge sina anställda världen över rättvisa löner.
  • att leta efter nya och mer hållbara tillverkningssätt och materialval för sina produkter.

Lämna en kommentar