Guider Samhälle och miljö

Vad är och hur fungerar kärnkraft?

nuclear power plant with yellow field big blue clouds

Runt om i världen har många kärnkraftverk fått läggas ner, men trots det kommer 14 % av den el som produceras globalt från just kärnkraft. I den här artikeln berättar vi bland annat vad kärnkraft är, samt vilka för- och nackdelar som finns med kärnkraft.

Vad är ett kärnkraftverk?

Kärnkraftverk är byggnader som hettar upp vatten för att på så sätt skapa ånga. Denna ånga används för att få stora turbiner att röra på sig, vilket skapar elektricitet. Den huvudsakliga uppgiften är alltså att transformera atomenergi till elektricitet som alla kan använda.

Hur fungerar kärnkraft?

Kärnkraft fungerar ungefär som en stor vattenkokare. Energin kommer från anrikat uran som i sin tur bestrålas med neuroner. Det medför att atomkärnan klyvs och att fler neutroner frigörs, vilket innebär att en kedjereaktion påbörjas som fortsätter till någon stoppar den.

I ett kärnkraftverk avstannas klyvningen med hjälp av styrstavar som i sin tur saktar ner processen till en kontrollerbar nivå. Om klyvningen inte stoppas kan det sluta i en härdsmälta, med förödande skador som följd.

4 fördelar med kärnkraft

1. Kärnkraftsel är billig el

Det kostar mycket pengar att bygga ett kärnkraftverk, men när kraftverket väl är uppe är underhållskostnaderna små. Det innebär att om Sverige valt att satsa på kärnkraft hade elpriserna minskat från dagens rekordhöga nivåer.

Tips: Du kan ta reda på vilka dagspriser som gäller för el på webbsidor såsom https://elleverantör.net.

2. Kärnkraftsel är tillförlitlig

El från kärnkraftverk är planerbar. Det betyder att kärnkraftverk när som helst kan producera mer elektricitet utan att för den delen vara beroende av sol (solceller) eller vind (vindkraftverk). Med fungerande kärnkraftverk hade vi alltså inte behövt elda med olja i Karlshamnsverket under vintermånaderna.

3. El från kärnkraft är utsläppsfri

Kärnkraftverk släpper inte ut några miljöfarliga ämnen såsom klimatgaser eller radioaktiva utsläpp. Detta till skillnad från fossil energi från exempelvis olja, kol eller naturgas, som i sin tur släpper ut tonvis med miljöfarliga ämnen årligen.

Enligt beräkningar från NEI förhindrar världens samlade kärnkraftverkspark utsläpp av 528 miljoner ton koldioxid årligen.

4. Kärnkraftstekniken kan förfinas

Om vi lär oss kontrollera kärnfusionen (samma process som solen använder för att skapa energi) kan vi i teorin skapa hur mycket grön el som helst. Att vi lär oss hur vi kan använda kärnfusion för att skapa ren energi via kärnkraftverk har länge varit en önskedröm för kärnkraftsförespråkare.

Idag är dock all forskning inom kärnkraft förbjuden i Sverige, men andra länder likt Frankrike forskar fortfarande inom detta.

Elektriker vid kraftanlaggning

5 nackdelar med kärnkraft

1. Kärnkraftsel ger upphov till viss miljöförstöring

För att framställa energi från kärnkraft behöver man uran, som i sin tur bryts från urangruvor. Vid utbrytandet av uran frigörs farliga ämnen såsom arsenik och radon, vilket är farligt för de som bryter uranet samt alla som bor i närområdet.

Utöver detta är kärnkraftverk beroende av vatten för att kunna kyla kärnreaktorn, vilket är anledningen till att kärnkraftverk i regel är placerade kustnära. Kallt vatten leds alltså in i kärnkraftverket, och nära på hundragradigt vatten leds ut igen mot havet eller en sjö.

Denna uppvärmingsprocess medför att sjöar och delar av hav blir kan bli helt obeboeliga för vattenlevande varelser.

2. Kärnkraftverk kräver stora mängder vatten

Det krävs enorma mängder vatten för att kyla de kärnkraftverk som är aktiva idag. Bara i USA krävs det omkring 990 miljarder liter vatten per år för att kyla deras kärnkraftverk.

3. Risk för kärnkraftsolyckor

Kärnkraftsolyckor såsom de som hände i Fukushima 2011 eller i Tjernobyl 1986 fick stora konsekvenser. I Fukushima dog omkring 600 personer som en följd av olyckan, och i Tjernobyl räknar man att mellan 4 000 och 60 000 personer dog som en konsekvens av härdsmältan.

Utöver det kämpar över 2 miljoner människor med hälsoproblem som orsakats av olyckan i Tjernobyl, och hela staden har dessutom spärrats av i en radie på 3,5 mil.

Värt att tänka på är att fossila bränslen ger upphov till fler dödsfall jämfört med kärnkraftstekniken, även om man räknar med alla kärnkraftsolyckor. Det bekräftar Our World in Data.

Karnkraftsolycka

4. Radioaktivt avfall skapas

Alla kärnkraftverk som är i drift idag skapar radioaktivt avfall som i sin tur måste slutförvaras i exempelvis bergrum. Om det radioaktiva avfallet skulle börja läcka leder det till en stor miljöförstöring. Att bestämma en lämplig plats för att förvara allt kärnavfall är därför en såväl känslig som långdragen process.

5. Kärnkrafts-el är inte förnybar

Uran, som krävs för att kärnkraftverk ska kunna producera elektricitet, är inte en förnybar resurs. Experter räknar med att jordens urandepåer kommer att vara tomma om cirka 200 år, kanske till och med tidigare än så om det blir mer populärt att skapa el med hjälp av kärnkraftverk.

Lämna en kommentar