Om oss

Teknikguiden har återfunnits på nätet sedan 2019. Webbsidan har som delsyfte att bidra med nyhetsrapportering inom teknik-sfären, men huvudsyftet består av att erbjuda matnyttiga teknikguider, som är enkla att förstå sig på.

Här finns teknikguiderna

På nätet återfinns listor som bland annat beskriver de bästa spelen, de bästa tv-apparaterna och de bästa operativsystemen. Dessa typer av artiklar är ofta utmärkta, men då det kan vara svårt att installera och komma igång med produkterna anser vi att det finns ett stort hålrum, som vi ämnar täppa med denna webbsida.

Mer specifikt återfinns ett flertal guider på denna webbsida, som bland annat behandlar hur du installerar Linux, hur du installerar om Windows samt hur du kommer igång med Skype.

Här finns tekniknyheterna

Vi ämnar ta upp relevanta tekniknyheter som bland annat rör spel, mobil, PC och Mac, prylar samt tv och film. Dessa artiklar är relativt få till antalet, men det tillkortakommandet lindrar vi tack vare att merparten av teknikartiklarna är utförliga, och täcker hela ämnesområdet.

Vill du veta mer om Teknikguiden?

Om du är intresserad av att veta mer om denna webbsida, ber vi dig att i första hand kontakta oss via mail.