Samhälle och miljö

Länder med mer hållbar energi och fördelarna

Energi

I FN:s Agenda 2030, som fastslogs i september år 2015, finns det 17 globala mål som samtliga länder ska sträva efter att uppnå. Däribland finns klimatmål för att minska klimatförändringar. För att göra det möjligt krävs det att länderna satsar på hållbar energi.

Det finns ett antal länder som har satsat stort på det här. Ser vi till antal satsade kronor så leder givetvis stora nationer som Kina och USA eftersom de är större både till folkmängd och areal än många andra länder. Men tittar vi istället på vilka som faktiskt har lyckats att implementera mer hållbar energi är det helt andra länder som ligger i topp.

Sverige utmanar andra

Vårt eget land är bland ett av dessa länder och har även utmanat andra stater att nå samma resultat. Målet är att år 2040 så ska all produktion av elektricitet med fossila bränslen vara borta. Idag ger produktionen med hållbara metoder såsom solenergi och vindkraft en bra bit över 50 procent av all el.

Nord- och Sydamerika i topp

Costa Rica får 95 procent av sin energi från hållbar energitillverkning. Mycket är tack vare sin unika geografi och inte minst sitt miljöengagemang. Även Nicaragua får sin energi från förnybara energikällor. Båda länderna har satsat stort på vind, sol och geometriska energikällor.

Costa rica har en hog andel fornybar energi

Ser vi till Sydamerika så är Uruguay ett land som lyckats och även de har satsat på förnybara energikällor som vind och sol. Genom tydliga strategier och en stödjande regleringsmiljö, samt ett starkt samarbete mellan den offentliga och privata sektorn får de i princip 100 procent av sin el från förnybar energi.

Vind i Skottland, sol i Tyskland

Hela 98 procent av Skottlands energibehov kommer från vindkraft, medan Tyskland satsar stort på solenergi. Tyskland kunde redan 2018 producera förnybar energi så att alla hushåll i landet hade el för ett år. Trots att det är ett land där inte solen skiner varje dag som i exempelvis länder vid Medelhavet. Detta är ytterligare exempel på hur hållbar energi är både möjlig och funktionell.

Läs mer: Vad är och hur fungerar solceller?

Skottland forlitar sig till stor del pa vindkraft

Fördelarna är många

Det är ingen hemlighet att förnybar energi har många fördelar. Rapporter om att fossila bränslen håller på att ta slut har kontinuerligt tagits upp i media. Vilket är något som energi från exempelvis vind och sol aldrig gör. Det finns inte heller några restprodukter och påverkar inte vår miljö och natur på ett negativt sätt.

Dessutom kan även privatpersoner själva satsa för att stötta sitt land att uppnå FN:s klimatmål. Det kräver givetvis en viss investering oavsett om det är på statlig nivå eller privat. Många kan uppleva att det blir kostsamt i början att exempelvis satsa på solpaneler. Men även om du tar ett lån för att investera i hållbar energi kommer det på sikt att bära sig och till och med bli lönande.

Eftersom det finns möjlighet att spara överskottsenergi från solpaneler kan du till och med tjäna pengar på din investering genom att sälja energi till energibolag. Att ta ett lån för denna investering kan till och med sänka dina lånekostnader. Har du tidigare lån har du möjlighet att samla dina lån. Du får då en positiv sidoeffekt eftersom samla lån låg ränta ofta går hand i hand, något som ger lägre lånekostnader för din investering i hållbar energi.

Lämna en kommentar