Samhälle och miljö

Vad är blästring och på vilka sätt kan du blästra?

Vad ar blastring sa kan du blastra
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Hur fungerar tekniken bakom blästring, och på vilka sätt kan du blästra egentligen? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är blästring?

Blästring är en rengörings- och omformningsmetod som innebär att du blåser partiklar mot en yta som rengörs och ibland även får nya egenskaper. Vad som blästras skiljer sig rejält. Allt ifrån jeans som ska se slitna ut till båtar som ska lagas från rostangrepp kan blästras.

7 sätt du kan blästra på

1. Att torrisblästra

När du torrisblästrar rengör du i regel någonting industriellt, främst tack vare att torrisblästring är en så pass skonsam blästringsmetod. När du torrisblästrar uppstår nämligen en termisk reaktion vilket medför att ytan slipas på ett effektivt sätt.

En annan bra sak med att torrisblästra är att det inte blir något spill. Torrisen förångas, och allt som blir kvar är alltså smutsen.

Fem viktiga fördelar med att torrisblästra inkluderar:

  • Du kan avlägsna i princip allt såsom oönskat såsom gummirester, oljor och färgämnen.
  • Inga sliprester blir kvar efter användning.
  • Du slipper ta isär maskiner för att rengöra dem.
  • Du behöver inga rengöringsmedel eller kemiska tillsatser.
  • Du kan torrisblästra i princip överallt, det vill säga även på platser där blästring med vatten eller sand inte fungerar eller är förbjudet.

För att kunna torrisblästra behöver du förutom en blästringsmaskin även själva blästringsmedlet som i detta fall är torris.

2. Att vakuumblästra

Vacuumblästring är en smidig blästringsmetod som endast genererar lite spill i form av exempelvis damm. Detta då det finns en liten behållare som fångar upp allt avfall som lösgörs vid blästringen. Det är vanligast att du vakuumblästrar på mindre ytor, och en annan bra sak med just vakuumblästring är att du kan använda rengöringsmaterialet flera gånger.

3. Att våtblästra

När du våtblästrar använder du i regel vatten med mål att det inte ska damma så mycket när du blästrar. En vanlig arbetsuppgift för de som våtblästrar är att rengöra rost från stål.

Att blastra ar effektivt for att fa bort rost pa ett skonsamt satt

4. Att vattenblästra

När du vattenblästrar använder du inte bara vatten för att det inte ska damma. Vattnet är i detta fall blästermedlet, alltså det medel som ser rengör och/eller förbättrar blästringsytan.

Gränsen mellan en högtryckstvätt och en vattenblästermaskin dras i regel vid ett tryck på 700 bar.

5. Att svepblästra

Det är vanligast att du svepblästrar vid exempelvis rengöring inför målning. Detta då denna blästringsmetod passar bäst för rengöring av material som ställer stora krav på vidhäftning.

6. Att slungblästra

Slungblästring fungerar på så sätt att ett slunghjul roterar supersnabbt och kastar blästermedlet mot den yta som ska rengöras.

7. Att kulhamra

Kulhamring är i regel någonting du gör för att jämna ut lokala spänningar i svetsfogar. När du kulhamrat en svetsfog blir den såväl starkare samtidigt som den blir mindre benägen att rosta. Själva tekniken bakom kulhamring går ut på att du bombarderar en yta med runda partiklar.

Läs mer: 10 sätt för tillverkningsföretag att spara pengar

Svar på vanligt ställda frågor

Hur går blästring till?

När du blästrar någonting skickar du en massa trubbiga projektiler mot en metallyta. När de trubbiga projektilerna träffar ytan som ska blästras är det vanligt att bland annat rost och smuts försvinner. En annan bra effekt är att blästringsytan blir såväl starkare som mer rostbeständig vid blästring.

Varför kan jag blästra på så många olika sätt?

Du kan blästra på många olika sätt då en eller ett fåtal blästringsmetoder helt enkelt inte räcker till. När du ska blästra någonting är det nämligen viktigt att veta vilken blästringsmetod som är mest lämplig, för om du använder fel blästringsmetod kan du skada blästringsytan.

Lämna en kommentar