Samhälle och miljö

Främlingar gillar dig mer än vad du tror

men 2425121 1280

Ett vanligt problem många bär på är rädslan för att andra inte tycker om dig, eller att de inte tycker om att umgås med dig. En ny studie kommer dock med ett glädjande besked, förmodligen oroar du dig i onödan.

Forskare från en handfull större amerikanska universitet beskrev i samma studie någonting de valde att kalla för ”popularitetsgapet”. Med andra ord det gap som uppstår när vi själva inte förstår hur mycket vi uppskattas efter att vi talat en stund med främlingar.

Forskarna kartlade ett stort antal situationer och vid samtliga av dessa underskattade undersökningsobjekten sin egen popularitet. Det ovan beskrivna gapet kvarstod även efter att de undersökta (till exempel högskoleelever boendes i studentkorridorer) fått umgås med varandra i cirka ett år.

Läs mer: Det lönar sig att vara pessimistisk som företagare

Forskarna menar att ett potentiell anledning till popularitetsgapet kan bestå av att vi väljer att vara mer kritiska mot oss själva än vad vi är om andra. Med andra ord bidrar vår inre kritiker till att vi inte får en rättvis bild över hur andra verkligen ser på oss.

Om vi inte känner den vi pratar med tenderar vi även använda våra egna tankar om oss själva för att uppskatta vår egen popularitet, vilket anses vara negativt då vi ofta brukar vara mer pessimistiska om oss själva än vad omgivningen är.

En av författarna kommer med en bra slutkläm:

”Vi får mycket glädje av att prata med varandra, men samtalen kan leda till så mycket mer glädje om vi bara förstod att andra gillar oss mer än vad vi själva tror”

Lämna en kommentar