Samhälle och miljö

Ny studie: Det lönar sig att vara pessimistisk som företagare

suit 673697 1280

Forskare från ett universitetet i London har kommit fram till att ett överdrivet optimistiskt tänkande kan få kommande entreprenörer att starta företag som inte är ekonomiskt gångbara.

Forskarteamet följde ett stort antal människor som valde att säga upp sig från sitt jobb för att istället bli företagare. De entreprenörer som var mest positiva tjänade i snitt 30 procent mindre än de företagare som såg på framtiden på ett lite mer negativt, eller realistiskt, sätt. Många av optimisterna hade dessutom tjänat mer pengar om de behållit sitt föregående arbete istället för att bli entreprenör.

Läs mer: Kvinnor är mer osjälviska i arbetslivet

Även om företagare i regel tjänar mindre pengar, arbetar fler timmar och tar en större ekonomisk risk, tror ofta optimisterna att de har hittat ett utmärkt tillfälle att tjäna pengar, trots att påståendet inte stämmer i verkligheten. Pessimister, som ofta gillar att beskriva sig själva som realister, startar i lägre utsträckning företag som inte kan bära sig ekonomiskt.

En av studiens författare, Chris Dawson, menar att det sällan ses som särskilt eftersträvansvärt att vara negativt inställd till saker och ting, men det hindrar i alla fall folk från att starta upp företag som aldrig kunnat bli särskilt lyckosamma. Medförfattaren David de Meza hävdar vidare:

“Regeringar talar ofta om att entreprenörerna spelar en viktig roll för att skapa ekonomisk tillväxt, men det finns en baksida. De som misslyckas med sina företagsprojekt är ofta optimister som lika ofta skuldsätter sig för resten av livet, och samma grupp kan sällan betala tillbaka dessa pengar vid en eventuell konkurs. De som stiftar lagar bör därför inte uppmana vem som helst att bli företagare.”

Lämna en kommentar