Samhälle och miljö

Hur ska förarlösa bilar bete sig vid nödsituationer?

bmw 918408 1920

Du sitter bakom ratten i din bil och en fasansfull situation uppstår. Du kommer med all säkerhet krascha och du måste nu välja hur du agerar i detta tråkiga läge. Vill du hellre köra över ett antal hundar, för att rädda livet på ett barn? Kör du hellre in i ett betongblock och offrar ditt eget liv för att rädda ett gäng pensionärer?

Svar från över två miljoner människor i över 233 länder har analyserats i studien “The Moral Machine Experiment”. Målet med densamma är att låta människor tycka till vad gäller hur förarlösa bilar bör agera om en olycka är ofrånkomlig, och någon måste plikta med sitt liv.

Studiens deltagare valde att i högre utsträckning rädda människor än djur. Äldre människor fick oftare plikta med livet än yngre, och som väl var valde de flesta svarande att rädda så många människor de kunde. Dock fanns det en hel del kulturella skillnader:
Sydamerikaner offrade i större utsträckning äldre människor i trafiken för att rädda yngre. Men i till exempel Japan svarade många deltagare helt tvärtom.

Läs mer: Främlingar gillar dig mer än vad du tror

En annan intressant faktor består av att många hellre räddar en fotgängare, än en passagerare i den egna bilen. Svarande från rika länder valde även att köra över människor som bröt diverse trafikregler, medans svarande från fattigare länder var mer förlåtande gentemot de som slarvade i trafiken.

Om självkörande bilar slår igenom i framtiden, måste vi även tänka på att vi ger en enorm makt till en maskin, som i sin tur kan påverka människoliv. En av forskarna bakom studien menar:

“Den självkörande bilen kan bli den första produkten i världen som programmeras för att medvetet riskera passagerarnas liv, vare sig de vill eller inte”

Forskarna menar att biltillverkarna måste ta ställning till alla etiska dilemman som uppstår när bilar ska lära sig köra för egen maskin. Och de beskriver det även som mycket viktigt att allmänheten ska få säga sitt vad gäller hur bilarna ska bete sig vid nödsituationer.

Lämna en kommentar