Samhälle och miljö

Antivaccinations-rörelsen ses som ett av världens största hälsohot enligt WHO

syringe 1763909 1280

Världshälsoorganisationen (WHO) listar antivaccinations-rörelsen som ett av världens 10 främsta hälsohot under 2019.

Fenomenet har spridit sig som en löpeld genom flertalet västländer, och antalet barn som inte vaccinerat sig har fyrdubblats sedan 2001. USA och Australien beskrivs som riktiga problemområden, och länder såsom Italien har till och med lagstiftat för att alla barn ska vaccineras.

Läs mer: Kvinnor är mer osjälviska i arbetslivet

WHO har listat de 10 mest akuta miljö- och hälsoutmaningarna, som presenteras i listan nedan i oberoende ordning.

Utsläpp och klimatförändringar

Enligt WHO andas 9 av 10 människor i sig skadlig luft varje dag, vilket beräknas leda till över sju miljoner för tidiga dödsfall årligen. Cancer, stroke och hjärtsjukdomar sägs vara de vanligaste dödsorsakerna. Minst 250.000 människor väntas även avlida årligen som en följd av klimatförändringarna.

Icke-smittbara sjukdomar

Här räknas bland annat cancer, diabetes och hjärtsjukdomar in. Dessa sjukdomar ligger bakom omkring 70 procent av alla dödsfall världen över, och väntas öka i frekvens om vi inte lugnar ner oss med ätandet och tobaksanvändningen.

En global influensaepidemi

WHO varnar för att en global influensaepidemi kan slå till när som helst. Organisationen arbetar aktivt i omkring 150 forskningsinstitut för att studera influensaviruset så att eventuella epidemier kan motarbetas så fort som möjligt.

Dåliga levnadsförhållanden

22 procent av världens befolkning lever under väldigt taskiga förhållanden, där torka, svält och dålig tillgång till sjukvård skördar många liv.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistensen beskrivs som en av den moderna sjukvårdens största utmaningar. Om resistensen ökar ytterligare blir många sjukdomar som idag är behandlingsbara dödliga.

Ebola och likvärdiga smittosjukdomar

Ebola- och Zikaviruset skördar förvisso ”bara” 400 liv om året, men ses ändå som ett mycket stort hot enligt WHO.

Undermålig sjukvård

Sjukvården är fortfarande antingen för dyr eller av för dålig kvalitet i många delar av världen, vilket skördar många människoliv.

Antivaccinationsrörelsen

Massvaccineringen räddar omkring 2 till 3 miljoner liv årligen, och på grund av antivaccinationsrörelsen har antalet fall av mässling ökat med omkring 30 procent globalt sett. En siffra som lär öka ytterligare som samma rörelse växer sig starkare.

Denguefeber

Drabbar 390 miljoner människor årligen, och har en dödlighet på en procent. Många av de insjuknade lever dessutom i länder med dålig tillgång till sjukvård.

HIV

Ungefär 37 miljoner människor är infekterade av HIV-viruset, och miljontals av dessa dör en för tidig död på grund av sjukdomen, som ännu inte botas fullt ut.

Lämna en kommentar