Guider Internet

Lär dig MATCH och INDEX i Google Docs

GSHTS

MATCH och INDEX kan liknas vid Google Kalkylarks version av kaffe; det smakar till en början skit, men när man lärt sig att tycka om drycken klarar man sig inte utan den.

Mer specifikt: Match och Index är svåra att lära sig, men samtidigt en av Google Kalkylarks mest viktiga och nyttiga funktioner.

Vi inleder med ett enklare exempel:

Chefen vill att vi ska räkna ut hyran för ”Lägenhet 5”.

Match och

Vilket vi inledningsvis gör med hjälp av en Index-sats som lyder:

=INDEX(B3:D11,6,3)

Närmare förklaring

Med

=INDEX(B3:D11,6,3)

Anger vi rätt cellspann.

refererar till celler

Och med

=INDEX(B3:D11,6,3)

Hämtar vi värden från rätt rad och rätt kolumn. Svaret är att det kostar 2 995 kr att hyra ”Lägenhet 5”.

Som ger oss 2995

Chefen väser till:

– Jag vill att tabellen ska vara dynamisk. Bums! Helst igår!

Säger hon innan hon låser in sig på kontoret och slösurfar på Reddit.

Lika bra att lyda. Vi ska nu göra tabellen dynamisk, och det löser vi med hjälp av en kompletterande MATCH-formel som räknar ut vilken rad ”Lägenhet 5” befinner sig på:

=MATCH(A17,A3:A11,0)

Närmare förklaring

Vi berättar först för Google Kalkylark att det är ”Lägenhet 5”,  som befinner sig på A17, som vi vill hitta:

=MATCH(A17,A3:A11,0)

Matcha lagenhet 5

Sen berättar vi vilka rader som ska inkluderas i uträkningen:

=MATCH(A17,A3:A11,0)

2021 02 23 05 22 31 Copy of DAY 10 INDEX MATCH STARTER TEMPLATE Google Sheets 1

Avslutningsvis uppger vi att vi vill ha en exakt matchning, genom att avsluta formeln med 0:

=MATCH(A17,A3:A11,0)

0 for exakt varde 2

Därefter har vi svaret svart på vitt; ”Lägenhet 5” befinner sig på den sjätte raden räknat ovanifrån.

2021 02 23 05 38 39 Copy of DAY 10 INDEX MATCH STARTER TEMPLATE Google Sheets

Innan vi fortsätter måste vi också låsa formeln med Alt + F4 (CMD + F4 på Mac) för att resultatet inte ska ändras när vi flyttar på formeln.

– Flytta på formeln? Jag ska flytta på din anställning! Ryter chefen med bitar av ett wienerbröd hängandes i mungipan.

– Formeln måste flyttas! Ryter vi tillbaka varpå chefen ursäktar sig.

Notera att det bara är de angivna cellerna för ”Fastighet” som ska låsas.

=MATCH(A17,$A$3:$A$11,0)

Sammanfoga Match och Index

För att göra tabellen dynamisk måste vi föra samman Match och Index.

Kommer du ihåg den första formeln, närmare bestämt att ”6” syftade på att den sjätte kolumnen skulle genomsökas?

=INDEX(B3:D11,6,3)

6 syftar pa rad 6

Denna ”6” ska nu ersättas med vår tidigare skapade Match-formel. Kopiera nu:

MATCH(A17,A3:A11,0)

fddsfd

Och klistra in den i Index-formeln, genom att ersätta ”6” med Match-formeln och därmed skapa formeln:

=INDEX(B3:D11,MATCH(A17,A3:A11,0),3)

 

In med match

OBS! Glöm inte att låsa formeln med Alt + F4.

=INDEX($B$3:$D$11,MATCH(A17,$A$3:$A$11,0),3)

Svaret är nu exakt samma som förut. Hyran ligger fortfarande på 2995 kronor!

Skillnaden är dock att tabellen blivit dynamisk.

Vi kan därmed uppge vilken fastighet som helst, för att efter det få ta del av en korrekt hyresuppgift:

Uppge varde

– Men tabellen är ju bara halvdynamisk! Säger chefen som precis är på väg till sin tretimmarslunch med tillhörande 18-hålsrunda.

Chefen är lat, men hon har rätt i sak. Vi måste göra tabellen mer dynamisk, och detta genom att uppge följande Match-formel:

=MATCH(B16,$B$2:$D$2,0)

Närmare förklaring

Vi matchar ”Hyra” med:

=MATCH(B16

Varpå markerar rätt celler (och låser dem) med:

$B$2:$D$2

Och avslutningsvis ber vi om en exakt matchning med 0:

,0)

2021 02 23 06 22 40 Copy of DAY 10 INDEX MATCH STARTER TEMPLATE Google Sheets

Termen ”Hyra” befinner sig i den tredje kolumnen, vilket svaret också visar.

Vad gör vi nu för att få tabellen mer dynamisk?

Jo, vi kopierar den formel vi precis skapat och klistrar in den precis här:

Matchformel

Så att den ersätter ”3” och bildar formeln:

=INDEX($B$3:$D$11,MATCH(A17,$A$3:$A$11,0),MATCH(B16,$B$2:$D$2,0))

Med den tidigare formeln som var lika dum som vår chef, var vi tvungna att själva ange vilken rad och vilken kolumn som skulle eftersökas. Men tack vare Match och Index-kombinationen kan vi nu uppge precis vad vi vill och få ta del av ett träffsäkert svar.

Vi kan exempelvis visa på att ”Lägenhet 4” har en yta på 120 kvm, och svaret ändrar sig alltid beroende på de uppgifter vi anger i de intilliggande cellerna.

Lagenhet 4 120 kvm

Mer specifikt, vi har en tredelad formel där:

=INDEX($B$3:$D$11,

Anger de celler som ska genomsökas, medan första och andra Match-formeln:

MATCH(A17,$A$3:$A$11,0),MATCH(B16,$B$2:$D$2,0))

Håller koll på både ”Fastighet” och övriga attribut ”Rum”, ”Kvm” och ”Hyra”, så att tabellen blir dynamisk.

Index match

Det var allt för denna gång, vi måste tyvärr avsluta tidigare då chefen blivit ormbiten i nära anslutning till det 17 hålet på golfbanan.

Ta gärna del av fler guider med Google Kalkylark-tema!

Läs mer: Så fungerar MATCH i Google Sheets

Läs mer: Så använder du COUNT i Google Sheets

Läs mer: Lär dig INDEX i Google Sheets

Läs mer: Lär dig VLOOKUP och TRUE i Google Sheets

Läs mer: Så fungerar IMPORTRANGE i Google Sheets

Lämna en kommentar