Guider Internet

Lär dig INDEX i Google Sheets

GSHTS

Index är en av de mest använda formlerna i Google Kalkylark, och utan att tjata dig gul och blå ska vi nu lära oss hur Index fungerar.

Men vad gör man med Index då?

Du hämtar värden från kolumner och celler, med hjälp av delvillkor.

Nu vill chefen att vi ska ta reda på hur många av produkt 3 som såldes vecka 3.

2021 02 18 22 38 40 Copy of DAY 7 INDEX STARTER TEMPLATE Google Sheets

Detta löser vi genom följande formel:

=INDEX(B3:D8,3,3)

B3:D8 = anger spannet av celler.

3 = anger rad.

3 = anger kolumn.

2021 02 18 22 42 20 Copy of DAY 7 INDEX STARTER TEMPLATE Google Sheets

Och vips! Vi kan nu visa chefen att produkt 3 har sålts 24 gånger vecka 3.

Om du bara vill visa värden för produkt 3 eller vecka tre; ta bort ett villkor:

=INDEX(B3:D8,,3)

För att visa vecka 3 eller..

=INDEX(B3:D8,3,)

.. för att visa produkt 3.

2021 02 18 23 02 10 Copy of DAY 7 INDEX STARTER TEMPLATE Google Sheets

Dynamiskt intervall

Nu blir det lite svårare, vi ska nu skapa ett dynamiskt intervall, vilket man kan göra med följande formel:

=A1:INDEX(A:A,COUNTA(A:A))

=A1:INDEX Refererar till cell A1 medan (A:A,COUNTA(A:A)) skapar en dynamisk lista som speglar värdena i kolumn A. Om du lägger till en ny produkt, då hamnar den även i det dynamiska intervallet i kolumn C.

dfgffd

Nu vill chefen att vi ska visa upp de fem första värdena, vilket vi kan göra via formeln:

=A1:index(A:A,5)

=A1:index vi refererar till cell A1

(A:A hela kolumn A blir en dynamisk lista

5 vi visar upp de fem första numren

2021 02 18 23 25 01 Copy of DAY 7 INDEX STARTER TEMPLATE Google Sheets

Nu ber chefen oss att lista ut de fem sista värdena, vilket vi löser via de här lite mer luriga formlerna. Först:

=INDEX(A:A,COUNTA(A:A)-4)

Vi sätter ett index  på hela raden med =INDEX(A:A, räknar alla celler med COUNTA(A:A) och subtraherar med 4), som i en tabell bli -5. 

Kvar får vi Produkt 12.

2021 02 18 23 52 50 Copy of DAY 7 INDEX STARTER TEMPLATE Google Sheets

Men vi vill ju de fem senaste numren, för att skapa en dynamisk lista.

Då måste vi förändra formeln ett snäpp. Mer specifikt lägger vi till:

:INDEX(A:A,COUNTA(A:A))

Så att formeln blir:

=INDEX(A:A,COUNTA(A:A)-4):INDEX(A:A,COUNTA(A:A))

Som du ser på bilden nedan väljer man med =INDEX(A:A,COUNTA(A:A)4) ut Produkt 12, varpå man med :INDEX(A:A,COUNTA(A:A)) markerar Produkt 13 till 16, som avslutningsvis speglas till kolumn G.

2021 02 19 00 06 25 Copy of DAY 7 INDEX STARTER TEMPLATE Google Sheets

Det var allt för denna gången, titta gärna en stund på någon av de andra Google Sheets-guiderna.

Läs mer: Lär dig VLOOKUP och TRUE i Google Sheets

Läs mer: Så lär du dig Query-funktionen i Google Sheets

Lämna en kommentar