Guider Internet

Så använder du COUNT i Google Sheets

GSHTS

I Google Kalkylark är det viktigt att du ska klara av att räkna (COUNT), då det är en basfunktion som är mycket kraftfull.

Chefen vill nu att vi ska visa på hur många celler som innehåller nummer i kolumn A, vilket vi gör med följande formel:

=COUNT(A:A)

2021 02 18 14 35 43 Copy of DAY 3 COUNTING FORMULAS STARTER TEMPLATE Google Sheets

När chefen istället ber oss att räkna hur många celler som innehåller ett värde i kolumn A, då är det denna formel som gäller:

=COUNTA(A:A)

Som ger oss ett värde på 28.

Counta 1

Chefen vill därefter se hur många blanka celler som finns i kolumn A, vilket vi fixar med följande formel:

=COUNTBLANK(A:A) | =COUNTBLANK(A:30) 

Som visar på att 973 (eller 2) tomma rader existerar, till chefens förtret som i sin tur hatar svinn. Att korta ner spannet till 30 celler kan vara fördelaktigt i detta fall, så att resultatet inte bli missvisande.

Rakna tomma rader

Nu vill chefen ha reda på hur många värden i kolumn A som ligger på 10 eller mer, vilket vi löser med denna COUNTIF-formel:

=COUNTIF(A:A,">10")

Over 10 2

Nu vill chefen att vi inventerar kolumn A. Nummer mellan 11 och 50 ska identifieras, och det gör vi med denna formeln:

=COUNTIFS(A:A,">10",A:A,"<50")

Over 10 mindre an 50

Chefen jublar över vårt lyckosamma Google Kalkylark-arbeten. Men vad nu? En ny förfrågan.

Hur många celler är unika! Skriker chefen med blodsprängda ögon.

Det tar vi reda på med hjälp av denna formel:

=COUNTUNIQUE(A:A)

Som visar på att 22 celler är unika.

Unika formler

Du kan även lägga in extravärden i COUNTUNIQUE om du så önskar, genom att uppge:

=COUNTUNIQUE(A:A,"badankor","röksignaler", "hattar","Julgris")

Formel 2

Notera att ”badankor”, ”röksignaler” och ”hattar” är unika och därför räknas in i totalsumman 25. ”Julgris” däremot, som inte är unik, räknas inte in i totalsumman.

COUNTIF för att sortera webbsidor

Nu ska vi se hur många webbsidor som teknikguiden har som rör Google Sheets, och det är två enligt denna formel:

=COUNTIF(A3:A5,"*/sheets")

*/ Innebär att vi inkluderar samtliga URL:er som inkluderar ”sheets” i söksträngen.

Google sheets

Det var allt för denna gång, ta gärna en titt på de övriga guiderna som berör Google Kalkylark.

Läs mer: Lär dig INDEX i Google Sheets

Läs mer: Lär dig VLOOKUP och TRUE i Google Sheets

Läs mer: Så lär du dig Query-funktionen i Google Sheets

Lämna en kommentar