Guider PC och Mac

Så ser du vilken USB-port du har

USB pa rad

Ett flertal datoråterförsäljare märker inte ut vilka versionsnummer som är aktuella för de USB-portar som återfinns på datorn. I dagsläget är tre typer av USB-portar mest vanligt förekommande; USB 1.1, USB 2.0 samt USB 3.0 (numera upp till 3.2).

Utöver de sedvanliga USB-portarna existerar även USB typ C-uttag, som är enkla att särskilja från ”vanliga” USB-portar tack vare dess rundade form.

USB typ c

Gör så här för att ta reda på vilka typer av USB-portar som finns tillgängliga på din Windows 10-dator:

Steg 1: Sök efter och klicka på ”Enhetshanteraren”

Enhetshanteraren

Steg 2: Klicka på ”USB-styrenheter” för att få vetskap om vilka USB-portar som finns tillgängliga.

USB styrenheter vid enhetspanelen

Steg 3 (valfritt): Dubbelklicka på en valfri USB-port för att kontrollera huruvida anslutningen fungerar som den ska.

USB port fungerar som den ska

Steg 4 (valfritt): Om du är osäker på vilken USB-port som din USB-hårddisk eller ditt USB-minne anslutits till, utför ett prestandatest med USB UserBenchmark. Om överföringshastigheten överstiger 40 MB/s bör tillbehöret vara fastsatt i en USB 3.0-port eller bättre.

En äldre USB-port lämpar sig utmärkt för att installera Linux via ett USB-minne, men hastighetsläget blir oftast lidande. Den USB-sticka som återfinns på bilden nedan har anslutits i en föråldrad USB 2.0-port.

USB 2

Som tumregel bör du alltid använda de snabbaste USB-portarna i samband med att en ny enhet ansluts; dels då överföringshastigheten förbättras och dels då mer moderna USB-portar klarar av att ladda bärbara enheter på en kortare tid i jämförelse med föråldrade USB-portar.

Lämna en kommentar