Guider Internet

Så fungerar ARRAY-formler i Google Sheets

GSHTS

Det finns två sätt att skriva en Array-formel i Google Sheets, och i denna guide går vi igenom båda av dessa.

Mer specifikt kan du skriva en Array i Google Kalkylark:

Horisontalt; med {} och ,

Vertikalt; med {} och ;

Tips: Skriv in Alt Gr + 7 för att göra en vänsterhängd curly bracket ”{”. För ”}” är det Alt Gr + 0 som gäller.

Exempel 1

Vi inleder med att skapa en enkel Array med hjälp av denna formel:

={A3:A5,C3:C5}

Som gör att vi klonar alla data från kolumn A till kolumn C.

Flytta pa formel

Tips: Notera att vi använder oss av detta syntax {celler,celler}, som ger oss ett horisontalt resultat.

Men vertikalt då! Skriker chefen med en andedräkt som påminner om likör.

Det löser vi med denna formel:

={A3:A5,C3:C5}

Som ger oss exakt samma spegling, fast med ett vertikalt resultat.

2021 02 25 13 33 45 Copy of DAY 17 ARRAY FORMULAS STARTER TEMPLATE Google Sheets

Men ska ni göra någonting praktiskt med det här då? Väser chefen!

Jovisst det ska vi, vänta bara.

Vi använder nu formeln:

=B5:B8*C5:C8

För att kunna räkna ut vad produkt A kostar.

2021 02 25 13 57 05 Copy of DAY 17 ARRAY FORMULAS STARTER TEMPLATE Google Sheets

Men för att kunna räkna ut vad resten av produkterna kostar, då måste vi använda oss av en Arrayformel som lyder:

=ArrayFormula(B5:B8*C5:C8)

Tips: Tryck Ctrl (CMD på Mac) + Shift + Enter för att skapa en arrayformel per automatik.

=ArrayFormula(B5:B8*C5:C8)

Nu visas samtliga värden i kolumn C, som du ser nedan.

2021 02 25 14 01 42 Copy of DAY 17 ARRAY FORMULAS STARTER TEMPLATE Google Sheets

Nu ska vi krångla till det rejält, med hjälp av en Query-formel.

Tips: Om du inte förstår, läs mer om Query för Google Kalkylark här.

Vi räknar nu ut hur många som arbetar på respektive avdelning med hjälp av en Query:

=QUERY(A5:B55, "select A, sum(B) group by A order by sum(B) desc",1)

2021 02 25 14 22 15 Copy of DAY 17 ARRAY FORMULAS STARTER TEMPLATE Google Sheets

Med =QUERY(A5:B55 markerar vi rätt rader, och med ”select A, sum(B) group by A order by sum(B) desc”,1 sorterar vi och grupperar resultatet.

Därefter summerar vi med en enkel SUM-förfrågan:

=SUM(E6:E55)

2021 02 25 14 27 02 Copy of DAY 17 ARRAY FORMULAS STARTER TEMPLATE Google Sheets

Men hur skulle vi kunna räkna ut exakt samma sak med en Array; jo så här!

={"Sammanlagt", SUM(B5:B55)}

Vilket ger oss exakt samma svar. Notera dessutom att vi kör med komma (,) för att vi vill ha resultatet sida vid sida.

2021 02 25 14 33 12 Copy of DAY 17 ARRAY FORMULAS STARTER TEMPLATE Google Sheets

Det var allt för denna gång, ta gärna del av fler Google Sheets-guider nedan:

Läs mer: Så fungerar IMPORTRANGE i Google Sheets

Läs mer: Så fungerar FILTER i Google Sheets

Läs mer: Så fungerar LOOKUP i Google Sheets

Lämna en kommentar