Guider Internet

Så fungerar FILTER i Google Sheets

GSHTS

Filter är en kraftfull funktion i Google Kalkylark som alla borde ha vetskap om. Mer specifikt är Filter en hejare på att filtrera ut data från stora och oöverskådliga tabeller, som du snart kommer bli varse om.

Då kör vi igång!

Chefen kommer in på kontoret, stryker runt och utbrister:

– Här jobbas det långsamt, fixa det här dokumentet annars byter jag ut fredagstårtan mot kaffesump och dammråttor!

 – Fixa detta nu, ska på lunch med PG Gyllenhammar så jag hinner inte!

Ojoj, lika bra att lyda.

Vi får ett stort dokument där vi ska filtrera stora mängder data i Google Kalkylark, och det gör vi bäst med Filter-funktionen.

2021 02 23 10 25 39 Copy of DAY 13 FILTER STARTER TEMPLATE Google Sheets

Vi börjar med att ta reda på hur många värden vi kan hämta från de senaste 30 dagarna, med hjälp av formeln:

=FILTER(A5:B,A5:A > TODAY() -30)

Med:

=FILTER(A5:B,A5:A

Uppger vi att vi ska filtrera värden fån A5:B, och jämföra dessa med datumen på A5:A.

Och med:

> TODAY() -30)

Uppger vi att vi vill hämta alla värden från dagens datum, men för 30 dagar sedan. Alltså för cirka en månad sedan.

Varpå vi får se en prydlig rad med värden och datum.

2021 02 23 10 39 39 Copy of DAY 13 FILTER STARTER TEMPLATE Google Sheets

Nu ska vi istället visa samtliga poster som överstiger 900, och det gör vi med hjälp av:

=FILTER(A5:B,A5:A > 900)

Precis som tidigare markerar vi samtliga rader med:

=FILTER(A5:B

Varpå vi markerar raden med värden:

A5:A > 900)

Och uppger att Google Kalkylark visar oss samtliga datum med ett värde på över 900, vilket ger oss en gedigen tabell:

2021 02 23 10 54 48 Copy of DAY 13 FILTER STARTER TEMPLATE Google Sheets

Då tar vi och fortsätter med att visa upp datum med värden som är högre än medelvärdet, med hjälp av denna formel:

OBS! Lås fast raderna med ALT + F4 (CMD + F4 för Mac) för att formeln inte ska röra på sig när många rader sorteras. Det är inte absolut nödvändigt just nu, men samtidigt best practice inom Google Kalkylark.

=FILTER($A$5:$B,$B$5:$B > AVERAGE($B$5:$B))

Som ger oss alla datum där siffrorna överstiger medelvärdet. Just nu är det:

> AVERAGE($B$5:$B))

Som är viktigt i sammanhanget.

2021 02 23 10 54 48 Copy of DAY 13 FILTER STARTER TEMPLATE Google Sheets

Avslutningsvis, hur kan vi ta fram alla datum med jämna värden?

Jo, vi filtrerar med:

=FILTER(A5:B,ISEVEN(B5:B))

Och som du förstår vid det här laget är det:

ISEVEN(B5:B))

Som ser till att det endast är datum med tillhörande jämna siffror som visas upp.

2021 02 23 13 08 13 Copy of DAY 13 FILTER STARTER TEMPLATE Google Sheets

Nu klampar chefen in och snackar om att det återfanns en Socialdemokrat på golfbanan, vilket innebär att han redan glömt bort att han bett oss slutföra uppgiften.

Inget beröm?

Asch, det gör ingenting! Kämpa på med en ny guide istället där chefen ställer till det för oss återigen.

Läs mer: Så fungerar MATCH i Google Sheets

Läs mer: Så använder du VLOOKUP i Google Sheets

Läs mer: Så lär du dig Query-funktionen i Google Sheets

Läs mer: Så använder du IF-formeln i Google Sheets

Läs mer: Så fungerar IMPORTRANGE i Google Sheets

Lämna en kommentar