Ekonomi

Allt om vad finansiell due diligence är

Vad ar finansiell due diligence

Due diligence är ett brett begrepp som bland annat inkluderar finansiell due diligence. I denna artikel får du reda på allt om vad finansiell due diligence är, samt hur finansiell due diligence påverkar din företagsförsäljning.

Vad är finansiell due diligence?

Finansiell due diligence handlar om att du tar reda på hur ett företag mår rent ekonomiskt. Mer specifikt tar du reda på hur ekonomin för företaget ser ut idag, samt hur företagets ekonomi sett ut från ett historiskt perspektiv. Målet är att du ska få reda på eventuella finansiella risker.

Om du identifierat en eller flera finansiella risker finns det nämligen risk för att sammanslagningen, köpet eller försäljningen inte går igenom. Så den tid du lägger på finansiell due diligence är totalt försvarbar med tanke på hur många problem du eliminerar.

Vanligt kartlagda faktorer vid finansiell due diligence

 • Hur kassaflödet ser ut, både idag och historiskt sett.
 • Vilka tillgångar företaget har. Till exempel leasingbilar och kontorsutrymmen, men även saker som värdefulla patent.
 • Hur den framtida lönsamheten sannolikt ser ut i framtiden.
 • Hur företagets organisationsschema ser ut, samt eventuell personal som hyrs ut eller hyrs in.

Finansiell due diligence för den som säljer

När det kommer till due diligence är det vanligt att tänka: Det räcker om köparen utför en finansiell due diligence på det företag som ska säljas. Det är ju trots allt köparen som måste säkerställa att hon inte betalar för mycket pengar vid ett eventuellt köp.

Sanningen är faktiskt att en ekonomisk due diligence är minst lika viktig att göra för den som säljer sitt företag. Men hur kommer det sig?

Jo, det är så att nästan 50 % av alla företagsförsäljningar misslyckas på grund av att problem infinner sig under due diligence-processen. Så om det företag som ska säljas har 100 % koll på sina egna finanser (tack vare en väl genomförd due diligence) minimerar man också risken för att problem ska infinna sig vid försäljningsprocessen.

Läs mer: 10 fördelar med att sälja sitt företag via en mäklare

Finansiell due diligence för den som köper

Det företag som har för avsikt att köpa ett annat företag måste ha koll på köpobjektets finanser. Finansiell due diligence på köparsidan inkluderar bland annat en kartläggning av företagets balansrapport, en jämförelse med hur konkurrenterna presterar samt intervjuer med nyckelpersoner inom företaget.

Hur lång tid tar en finansiell due diligence?

En finansiell due diligence tar i regel mellan två veckor och två månader. Viktiga faktorer som avgör hur lång tid den finansiella due diligence-processen tar inkluderar främst hur stort företag som kontrolleras samt hur detaljerad den finansiella due diligence-rapporten ska vara.

5 fördelar med finansiell due diligence

 1. Du identifierar (sannolikt) alla ekonomiska risker.
 2. Du får reda på om köpet förväntas vara lönsamt eller inte.
 3. Du får reda på företagets egentliga värde.
 4. Du minimerar risken för juridiska tvister efter köpet.
 5. Du minimerar den totala transaktionskostnaden.

Så utför du ekonomisk due diligence

Förberedelsestadiet

Här tar du reda på om företaget uppfyller viktiga grundläggande kriterier såsom:

 • Att företaget växer i en stadig takt.
 • Att det finns en jämn och hög efterfrågan för företagets produkter.
 • Att alla lönsamhetsmål har nåtts idag och historiskt sett.

Undersökningsstadiet

Vid undersökningsstadiet tar du reda på hur företaget presterar i mer detalj. Här:

 • Pratar du med nyckelpersoner inom företaget.
 • Granskar du alla juridiska och ekonomiska dokument.
 • Granskar du alla övriga dokument såsom exempelvis styrelsemötes-dokument och pressreleaser.
 • Granskar du företaget rent fysiskt.

Vid undersokningsstadiet tar du reda pa hur foretaget presterar

Verifikationsstadiet

Vid verifikationsstadiet ser du till att:

 • Analysera alla finansiella data du hämtade in vid undersökningsstadiet.
 • Analysera resultatet tillsammans med nyckelpersoner på ditt eget företag.
 • Utvärdera konsekvenserna av de eventuella problem du identifierat.
 • Förbereda en slutrapport.

Analysstadiet

Vid analysstadiet granskar du alla uppgifter i mer detalj, och ser till att:

 • Jämföra och analysera företagets resultat jämfört med konkurrenternas resultat.
 • Analysera konsekvenser av eventuella skulder som betalas av över lång tid.
 • Identifiera eventuella flaskhalsar i företagets organisationsprocesser.
 • Granska alla aktiva och historiska kontrakt med såväl kunder som leverantörer.

Svar på vanligt ställda frågor

Vem är det som genomför finansiella due diligence-processer?

Det är i princip alltid företagsmäklare som utför finansiella due diligence-processer, men det finns även aktörer som bara utför arbetsuppgifter inom finansiell due diligence.

Hur mycket kostar finansiell due diligence?

Finansiell due diligence är i regel inkluderat i det pris du betalar företagsmäklaren för samtliga av deras tjänster. Det pris du betalar beror i stort på storleken på det granskade företaget, alltså i förlängningen uppdragets komplexitet.

Är finansiell due diligence ett krav vid företagsförsäljning?

Nej, det är inte ett krav, men det är samtidigt dumt och naivt att inte genomföra en ekonomisk due diligence innan ett företagsköp. Det pris du betalar för en ekonomisk due diligence är mikroskopiskt jämfört med vad det kostar att rätta till allvarliga problem som identifierats först efter att köpet avslutats.

Lämna en kommentar