Guider PC och Mac

Så skapar du en bat-fil

Laptop pa bord

Det är enkelt att konstruera en bat-fil, oavsett om du har tidigare kunskaper om Command Prompt eller inte. Bat-filer, eller batch script, klarar av att automatisera standarduppgifter i Windowsmiljö, så att du slipper.

Alla kommandon som du programmerat in i filen utförs i samband med att du dubbelklickar på den, och även om du konstruerar batch script-filen i en MS DOS-liknande miljö fungerar dessa filer lika bra på samtliga Windowsversioner, inklusive Windows XP, Windows 7 och Windows 10.

Hur skapar man en bat-fil?

Du kan använda en ordredigerare likt Notepad +, men applikationen ”Anteckningar” som inkluderas i samtliga versioner av Windows lämpar sig minst lika bra.

Du kan dock inte skapa bat-filer med varken Microsoft Office eller Open Office, då du inte kan spara exekverbara filer via de ordbehandlarna.

Skapa din första bat-fil genom att följa de steg som anges nedan.

Skapa en enkel bat-fil

Steg 1: Öppna ”Anteckningar” och skriv in:

ECHO OFF
ECHO Hello World
PAUSE

Batfil i anteckningar

Steg 2: Klicka på ”Arkiv”, därefter ”Spara som” och döp förslagsvis filen till ”hello_world.bat”.

batfil som säger hello world

Steg 3: Dubbelklicka på bat-filen, varpå CMD öppnas och du får se detta meddelande:

Bat-fil-säger-hello-world

Så fungerar den bat-fil du precis skapat.

ECHO off: Ser till att enbart resultatet visas, dvs. gör så att de kommandon du har applicerat i bat-filen döljs i kommandofönstret.
Hello World: Den textsträng som anges.
Pause: Pausar hela kommandot. Om du inte hade angett ”Pause” skulle scriptet ha körts och därefter stängts ner per automatik. Det är i regel bra att inte inkludera ”Pause”, med undantag för om du skapat ett bat-script med flera delar och i förlängningen flera valmöjligheter.

Skapa en avancerad bat-fil

Nu ska vi skapa en bat-fil som gör lite nytta. Mer specifikt ska denna fil kontrollera huruvida din nätverksuppkoppling fungerar som den ska. Scriptet består av följande beståndsdelar:

ipconfig /all
ping google.com
tracert google.com
PAUSE

”ipconfig /all” visar nätverksinformation, ”ping google.com” kontrollerar huruvida Googles servrar svarar eller inte och ”tracert google.com” kartlägger vilken väg din trafik routas på internet. Och som du redan har vetskap om medför ”Pause” att scriptet stannar, och inte stängs ner per automatik.

Som du ser nedan visar filen korrekta uppgifter, men det uppstår samtidigt något av ett informationsöverflöd.

CDM kodstrang

Lägg till ”Echo off” för att enbart ta del av resultatet, och därmed exkludera information som är överflödig. Det är även en bra idé kommentera scriptet med ”::” eller ”rem” för att göra bat-filen mer begriplig.

rem Den här bat-filen kontrollerar mina nätverksinställningar samt nätverksstatus
ECHO OFF
rem Här visas nätverksdiagnostik
ipconfig /all
rem Kan jag nå Google.com
ping google.com
rem Kontrollera hur trafiken routas till och från Google.com
tracert google.com
PAUSE

Vill du kunna ta del av resultatet via en extern textfil? Om så är fallet lägg till: ”>> resultat.txt” efter ”ipconfig /all”. Det är även en bra idé att ta bort ”Pause”, så du inte behöver ta del av samma resultat två gånger.

rem Den här bat-filen kontrollerar mina nätverksinställningar samt nätverksstatus
ECHO OFF
rem Här visas nätverksdiagnostik 
ipconfig /all >> resultat.txt
rem Kan jag nå Google.com 
ping google.com 
rem Kontrollera hur trafiken routas till och från Google.com
tracert google.com

Nu skapas en fil som visar resultatet av förfrågningarna. Resultatfilen sparas i den mapp som bat-filen återfinns i.

Resultat av bat utrakning

Då har guiden nått sitt slut, vi hoppas att den varit lärorik. Har du något tips gällande bra bat-filer som du själv skapat, som du tycker är värda att nämna i artikeln? Prata gärna mer om saken i kommentarsfältet nedan. 

Lämna en kommentar