Flygteknik Guider

Allt du behöver veta om flygplan | Enkla och snabba förklaringar

Flygplan

Det finns cirka 25 000 aktiva trafikflygplan i världen. Men kommer det sig att de kan flyga egentligen, och hur högt över marken brukar de flyga? Och om de flyger för högt, vad händer då? Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel.

Hur kan ett flygplan flyga?

Ett flygplan kan flyga tack vare att dess motorer är kraftfulla nog för att driva planet framåt i en snabb takt. Utöver detta är vingarna designade på ett sätt som får luften att tryckas ner mot marken, vilket medför att den kraft som lyfter flygplanet överstiger tyngdkraften av planets vikt.

Det är extremt viktigt att den kurva som återfinns på flygplanets vingar är vinklad på ett korrekt sätt. Tänk så här: När du går i en swimmingpool känner du att vattenmassan trycks bort från dina fötter. Det är exakt samma krafter som är inblandade när ett flygplan lyfter från marken.

Men hur vinklade ska flygplanens vingar vara egentligen? Är det inte bättre att han en lutning på omkring 50 grader så att flygplanet kan lyfta snabbt, utan att behöva använda sig av kilometerlånga start- och landningsbanor?

Sanningen är att en lutning på 15 grader är ideal. Om flygplansvingen lutar mindre än så kan planet få svårt att lyfta, och om lutningen överstiger 15 grader kan turbulens uppstå i flygplanet.

Om du vill fördjupa dig mer inom hur ett flygplan kan lyfta från marken, då är Explainthatstuff.com en utmärkt resurs.

Hur högt flyger ett flygplan?

Ett typiskt passagerarflygplan flyger mellan cirka 9 och 13 kilometer över havet. Anledningen till att den höjden lämpar sig bäst för passagerarflygplan beror främst på att mindre bränsle krävs då luften inom detta höjdspann är särskilt tunn, vilket medför att flygbolaget sparar pengar.

Tips: Man kan också kontra och själv spara pengar på flygresor via sajter likt www.flyg.nu där man kan jämföra de biljettpriser som gäller, från flygbolag till flygbolag.

Det faktum att bränsleförbrukningen minskar på cirka en mils höjd beror även på att flygplanets motorer kan uppnå ett idealt varvtal per minut. Att kunna hålla en perfekt höjd medför även att motorerna inte slits allt för mycket och därför kan behöva bytas i förtid, vilket även det kostar pengar.

Om flygplanet skulle flyga antingen högre eller lägre än mellan 9 och 13 kilometer, då skulle såväl slitaget som bränsleåtgången öka.

Flygplan soluppgang

Vad händer om ett flygplan flyger för högt?

Flygplansingenjörer betraktar den luft som återfinns cirka en mil upp i luften som en form av vätska av perfekt densitet. Om ett flygplan flyger över 13 km över havet blir denna ”vätska” av fel densitet, vilket nästan alltid ger upphov till högre bränsleförbrukning och ibland motorproblematik.

Typiska flygplan och den höjd över havet som gäller

  • Ett Concorde-plan kan flyga cirka 18 000 meter över havet.
  • Militärflygplanet SR71 Blackbird kan flyga cirka 27 km över havet.
  • Ett passagerarflygplan kan som mest flyga cirka 14 km över havet.
  • Militärflygplan har en normal flyghöjd på cirka 15 km över havet.
  • Specialdesignade raketflygplan kan flyga cirka 31 km över havet.

Varför kan inte passagerarflygplan flyga högre än 14 km över havet?

Om ett passagerarflygplan flyger högre än så blir luften för tunn, vilket medför att jetbränslet inte kan förbrännas på ett lika enkelt sätt. När ett passagerarflygplan flyger över 14 km över havet kan det till och med bli omöjligt för planet att förbränna jetbränsle, med extrem fara som följd.

Lämna en kommentar